top of page

Wat is een karaat? Alles over de diamant!

Bijgewerkt op: 2 aug. 2023

In deze blog worden de vier essentiële criteria - karaat, zuiverheid, kleur en slijpvorm - uiteengezet, die worden gebruikt om diamanten te beoordelen op waarde en kwaliteit. Deze internationaal erkende parameters, gehanteerd door bijna alle gerenommeerde gemmologische laboratoria, spelen een cruciale rol bij het bepalen van de unieke kenmerken van een edelsteen.


Wil je een weloverwogen keuze maken bij het selecteren van een diamant die perfect aansluit bij je voorkeuren en budget? Laten we snel inzicht geven in de rol van de 4 criteria bij het beoordelen van diamanten van buitengewone waarde en schoonheid.


Wat is een karaat?


Karaat, afgekort als "ct", verwijst naar het gewicht van een edelsteen. Een karaat is gelijk aan 0,2 gram, wat neerkomt op 200 milligram. Het karaatgewicht van een edelsteen beïnvloedt rechtstreeks de grootte ervan, en doorgaans geldt: hoe hoger het karaatgewicht, hoe groter de edelsteen. Grotere edelstenen zijn vaak zeldzamer en daardoor waardevoller.

Het karaatgewicht speelt ook een belangrijke rol bij het bepalen van de prijs van een edelsteen. In de wereld van diamanten wordt de prijs vaak per karaat berekend, waarbij de totale prijs van een diamant wordt bepaald door het karaatgewicht te vermenigvuldigen met de prijs per karaat. Dit betekent dat een diamant van 2 karaat per karaat meer kan kosten dan twee diamanten van 1 karaat, zelfs als het totale gewicht hetzelfde is. In sommige beschrijvingen van een sieraad zie je de term TCW (Total Carat Weight) wat de totale waarde van de hoofdsteen gecombineerd met de omringende stenen weergeeft.


Wat wordt er bedoeld met zuiverheid?


Zuiverheid verwijst naar de afwezigheid van onzuiverheden, insluitsels of kenmerken in een edelsteen, die de helderheid en transparantie kunnen beïnvloeden. Een edelsteen met een hogere zuiverheid wordt als waardevoller beschouwd, omdat het een optimale helderheid en zuiverheid vertoont, waardoor het licht ongehinderd door de steen kan schijnen en het schitteringseffect kan vergroten. Bij het beoordelen van de zuiverheid worden verschillende gradaties gebruikt om de aanwezigheid en zichtbaarheid van insluitsels te classificeren.


Deze gradaties omvatten:

Flawless (F): Dit is het hoogste niveau van zuiverheid, waarbij geen interne of externe onzuiverheden waarneembaar zijn, zelfs niet onder een 10x vergrootglas. Edelstenen met een flawless zuiverheid zijn buitengewoon zeldzaam en waardevol.


Internally Flawless (IF): Bij deze gradatie zijn er geen interne onzuiverheden zichtbaar, maar ze kunnen mogelijk externe kenmerken hebben. Ook edelstenen met een IF-zuiverheid zijn van uitzonderlijke kwaliteit en schoonheid.


VVS (Very, Very Slightly Included): Deze gradatie geeft aan dat er minuscule insluitsels zijn die moeilijk te detecteren zijn, zelfs onder een vergrootglas. VVS-edelstenen vertonen nog steeds een hoge mate van helderheid en zuiverheid.


VS (Very Slightly Included): Edelstenen met deze gradatie hebben kleine insluitsels die wel zichtbaar zijn onder een vergrootglas, maar meestal niet met het blote oog. VS-edelstenen zijn van uitstekende kwaliteit en bieden een goede balans tussen zuiverheid en waarde.


SI (Slightly Included): Bij deze gradatie zijn de insluitsels duidelijk zichtbaar onder een vergrootglas en kunnen sommige ervan ook met het blote oog worden waargenomen. SI-edelstenen bieden nog steeds een goede helderheid en zijn een populaire keuze voor betaalbare sieraden.


I (Included): Dit is de laagste gradatie van zuiverheid, waarbij insluitsels duidelijk zichtbaar zijn met het blote oog. I-edelstenen hebben een lagere zuiverheid, maar kunnen nog steeds unieke schoonheid en aantrekkingskracht bezitten.


De keuze van zuiverheid hangt af van individuele voorkeuren, budget en het beoogde gebruik van de edelsteen. Voor kostbare en waardevolle sieraden wordt vaak gestreefd naar hogere zuiverheid gradaties, terwijl edelstenen met lagere zuiverheid worden gebruikt voor meer betaalbare stukken.


Wat is de kleurschaal bij een diamant?


De kleur waardering van een diamant wordt gemeten aan de hand van een schaal (zie afbeelding). Diamanten met een kleurloze (D) of bijna kleurloze (E-F) classificatie zijn zeer zeldzaam en worden beschouwd als de meest waardevolle in de markt. Deze diamanten reflecteren het licht op een verbluffende manier, wat resulteert in een opvallende schittering en levendigheid. Hoe lager de kleur waardering van een diamant (bijvoorbeeld J, K, of L), des te meer zichtbare kleurafwijkingen er kunnen zijn, zoals een lichte gele of bruine tint. Deze diamanten zijn nog steeds prachtig, maar ze zijn over het algemeen goedkoper dan hun kleurloze en meer zeldzame tegenhangers. Naast de kleur kunnen diamanten ook natuurlijke fancy kleuren vertonen, zoals blauw, groen, geel, roze en zelfs zeldzame rode tinten. Deze natuurlijke kleuren worden veroorzaakt door bepaalde elementen of druk tijdens de vorming van de diamant.


De kleur waardering van een diamant
De kleur waardering van een diamant

Wat houdt de slijpvorm in?


Een van de belangrijkste factoren die de pracht en waarde van een diamant beïnvloeden, is de slijpvorm. De slijpvorm verwijst naar het ambachtelijke proces waarbij facetten op de diamant worden geslepen om het licht optimaal te benutten. Bij het beoordelen van de slijpvorm van een diamant hanteren de meeste gemmologische laboratoria een gradatiesysteem dat bestaat uit vijf categorieën.


Excellent (Uitstekend): De diamant is uitstekend geslepen en heeft perfect geplaatste facetten, wat resulteert in een buitengewone schittering.


Very Good (Zeer Goed): De diamant is zeer goed geslepen en heeft nauwkeurig geplaatste facetten, waardoor het licht optimaal wordt gereflecteerd en gebroken.


Good (Goed): De diamant is goed geslepen en toont een bevredigende schittering, maar kan enige kwaliteit missen ten opzichte van Very Good en Excellent.


Fair (Redelijk): De diamant heeft een redelijke slijpvorm, maar de schittering is mogelijk merkbaar minder dan die van een diamant met een hogere beoordeling.


Poor (Slecht): De diamant is slecht geslepen en de schittering wordt aanzienlijk beïnvloed, wat resulteert in een minder aantrekkelijke uitstraling.


Gemmologische laboratoria en certificaten


Gemmologische laboratoria zijn gespecialiseerde instellingen die zich toeleggen op de analyse, classificatie en certificering van edelstenen. Deze laboratoria maken gebruik van geavanceerde technologieën en onderzoeksmethoden om nauwkeurige en objectieve informatie te verstrekken over de kenmerken en kwaliteit van edelstenen. Enkele belangrijke functies en activiteiten van gemmologische laboratoria:


Edelsteenanalyse: gemmologische laboratoria voeren gedetailleerde analyses uit van edelstenen om hun identiteit, zuiverheid, kleur, slijpvorm, karaatgewicht en andere karakteristieken te bepalen. Deze informatie helpt de waarde van de edelstenen vast te stellen en hun authenticiteit te verifiëren.


Certificering: na de analyse van een edelsteen stellen gemmologische laboratoria officiële certificaten op die alle relevante gegevens bevatten. Deze certificaten fungeren als een waarborg van de kwaliteit en echtheid van de edelsteen en worden vaak meegeleverd bij de verkoop van waardevolle stenen.


Fraudepreventie: gemmologische laboratoria spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van fraude en misleiding in de handel van edelstenen. Door de echtheid van edelstenen te verifiëren en hun kwaliteit vast te stellen, dragen ze bij aan het vertrouwen van consumenten en professionals in de branche.


Starlit Splendors streeft ernaar om zo veel mogelijk sieraden aan te bieden die voorzien zijn van een certificaat van een gemmologisch laboratorium.


Alles wat je moet weten over een karaat, zuiverheid, kleur en slijpvorm bij diamanten.

27 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page